Veierlendingen
Øyas største avis
Veierland velforening

Pasted Graphic

Veierland vel ble stiftet i 1. mai, 1946, og hadde ved oppstarten 41 medlemmer. Det ble straks satt i gang arbeid for å få skaffe et passende lokale. I 1949 ble tomten der velhuset står, kjøpt av Edmund Hansen. Prisen for de 8 målene var kr. 4.000,- . I 1950 ble byggekomiteen nedsatt, og i 1954 startet byggingen. Kapitalen på kr. 10.700,- ble plusset på med et lån på kr 20.000,-, og 14. mai 1955 var velhuset klart til innvielsesfest.

Siden har huset vårt arena for vår og høstfester, juletretenninger, juletrefester, basarer, utallige møter og andre arrangementer.

Velforeningens hovedinntekt har i alle år vært tredagersbasaren i juli. Den har vært avholdt uavbrutt i over 60 år.

Blant velforeningens viktigste saker de første årene var Veierlands bytte av kommunetilhørighet.

Den 1. februar 1957 holdt Veierland vel avsteming om man ønsket å gå over til Nøtterøy. Femti personer hadde møtt frem. Mange menn var på hvalfangst, og konene hadde anledning til å avgi stemme for mannen ogsø. Det ble et overveldende flertall for overflytting, og 1. januar 1964 ble veierlendingene nøttlendinger.

En gjenganger blant velsaker er fergedriften. Her har det vært klaget både på rutetider og billettpriser.

Vellet arbeidet hardt for å beholde posten på Veierland. Det innbar blant annet bygging av eget posthus, som sto klar 10. oktober 1989.

Som en følge av en jevnt synkende folketall hadde velforeningen en avstemning om hvorvidt foreningen skulle gå inn for å få innf@rt boplikt på øya. Det ble flertall for, og etter mange års arbeid og en grundig scenarieprosess, ble boplikt innført i 1998.

Vellet ble etterhvert for trangt, og foreningen bestemte seg for å bygge ut. 17. mai 2002 ble det nye vellet åpnet. Utbyggingen var dels finansiert av egne oppsparte midler og dels av en meget generøs gave fra en sommergjest.

I 2006 hadde vi en ny runde med avstemning om boplikt, denne gang i kommunal regi. Også denne gangen ble det flertall for boplikt på øya. Boplikten ble imidlertid avskaffet ved et vedtak i Nøtterøy kommunestyre 19. juni 2012.

Aktuelle saker for velforeningen framover er parkeringsforholdene på Tenvik, flere båtplasser på øya og ikke minst, økt bosetning. Vårt og kommunens mål er fortsatt 300 innbyggere på Veierland.