Bilder fra brygga på Båsløkka

Bilder fra den gamle brygga i isen, bygging av ny brygge og Martine som bader med delfin.
Brygga på Båsløkka
Jutøya

Jutøya på den gamle kaia (2007)

Brygga på Båsløkka i isen

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka i isen-2

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka i isen-3

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka i isen-4

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka i isen-5

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Vinteren 2009:2010

Den gamle fergekaia på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-2

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-3

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-4

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-5

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-6

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-7

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-8

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-9

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-10

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-11

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-12

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Brygga på Båsløkka • Nybygg 2010-13

Det bygges ny fergekai og båthavn på Båsløkka 2010

Bryggeåpning med flagg og champagne © Silsand

Den nye båthavna på Båsløkka åpnes med flagg og champagne

Dugnad på Båsløkkabryggene

Dugnadsgjeng på Båsløkkabryggene

Kommuneinspeksjon Tangen © Silsand

Kommunen inspiserer den nye kaia

Martine med delfin - 05

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 06

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 07

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 09

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 13

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 15

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 16

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 17

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 19

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 21

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 23

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 24

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 25

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 26

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 27

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 30

Martine Prytz med Delfin 2014

Martine med delfin - 32

Martine Prytz med Delfin 2014