Ekstraordinært medlemsmøte

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte

Onsdag 11. oktober

I forbindelse med at oppvarmingssystemet på Vellet skal oppgraderes innkalles det til medlemsmøte onsdag 11. oktober. Det er snakk om nye og mer moderne ovner samt et bedre styringssystem for ovnene. Fortrinnsvis slik at materialforvalter kan regulere temperaturen hjemmefra.

menu_1351_2

Flytting av medlemsmøter
Vellets møter blir flyttet til fra torsdager til onsdager heretter. Dette for å unngå kollisjon med Suppetorsdagene på Villa Veierland (som anbefales på det varmeste - de fleste av oss kommer innom ca. 18.00). Vårt første ordinære medlemsmøte blir derfor flyttet fra torsdag 26. oktober til onsdag 25.

Vel møtt!