Årsmøte Veierland vel

Innkalling til årsmøte i Veierland velforening

Torsdag 16. februar 2017 kl. 19.30 på vellet

Høyballer og bål

Dagsorden:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Valg

Styret tillater seg å minne om at medlemskontingenten må betales før årsmøte.

Mvh
styret i Veierland vel