Båtvakt

Båtvakt
i Tenvik

Guard

Jeg har båtplass i Tenvik og deltar i vaktordning der inne.

Vaktdato er mandag 10. august. Vakta starter kl. 21:30 og avsluttes klokken 02:00.

På akkurat denne dagen er jeg i Frankrike. Jeg trenger derfor en stedfortreder på minst 18 år. Vakta godtgjøres med kr 750,-.

Interessert? Ta kontakt.

Bjørn Arve
467 48 525
baiversen@mac.com