Innkalling til medlemsmøte

Innkalling til medlemsmøte

Onsdag 25. oktober klokken 19:30

Hvalfangsten i et samfunnsøkonomisk perspektiv — foredrag av Ivar Otto Myhre

Post/orienteringer

Økning av summen styret kan disponere uten medlemsmøtevedtak.

Enkel bevertning.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen styret i Veierland vel

url