Nympheparakitt

Nympheparaktitt med bur

Cockatielmale

Er nå gitt bort!

Nympheparakitt med bur gis bort på grunn av sykdom.

Ikke sosialisert. Kan hentes på Veierland.

Ta kontakt med Alf Harald på telefon 920 88 883 eller Bjørn Arve på telefon 467 48 525.