Medlemsmøte Veierland vel

Innkalling til medlemsmøte

Veierland velforening

thumb_IMG_1603_1024

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE 26. MAI
Styret i Veierland velforening innkaller til medlemsmøte 26.mai 2016 kl 19:30 på Velhuset.

DAGSORDEN
Post og orienteringssaker.

Kystled-/kunstledhytte i skolen. Anne Sjømeldingen fra Oslofjordens friluftsråd orienterer.

Kaffepause.

Nye garasjer i Tenvik. Nils Jørgen Borgland orienter.

Sneglestatus v/ Sverre Asphaug.


Hilsen styret