Posten blir lørdagsstengt

Informasjon fra posten

Fra og med 05-11-2016 vil det ikke lenger være lørdagsåpent på posten Veierland.

Stengt lørdag