Medlemsmøte • Veierland vel

Velkommen til medlemsmøte

Veierland velforening

Skrape Velhus

Medlemsmøte 24. november
Velkommen til medlemsmøte torsdag 24.november 2016 kl. 19:30

Dagsorden
  1. Arealplanlegging og utvikling på Veierland v/Bjørnar Daae, nestleder i hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk, og Magnus Campell, arealplanlegger i Nøtterøy kommune.
  2. Post og orienteringer.
  3. Vaktmesterlauget: status og fremdrift for velhuset.
  4. Treningsapparater v/ Vellet.
  5. Eventuelt.

Det vil bli servert kaffe og kringle i pausen.