Medlemsmøte Veierland Vel

Innkalling til Medlemsmøte
Veierland Vel

thumb_IMG_0703_1024

Torsdag 4. februar 2016 klokken 19:30.
DAGSORDEN

1 — Post og orienteringer

2 — Forslag om å etablere en fast dugnadsgruppe
Velhuset og området rundt trenger tilsyn og vedlikehold. Disse oppgavene er vanskelig å dekke på de vanlige dugnadene. Vi ønsker derfor å etablere en fast dugnadsgruppe for å ivareta dette.

Innleder Bjørn Arve Iversen

3 — Styret foreslår å heve medlemskontingenten
Dette punktet har sammenheng med punktet over. Det koster å holde velhuset og området rundt. Styret foreslår en heving til; Enkeltpersoner kr 350,-. Familier kr 600,-. Ungdom og pensjonister kr 200,-.

4 — Styret foreslår å heve summen styret disponerer uten medlemmenes samtykke
Styret disponerer i dag kr 5.000,- uten å ta dette opp på medlemsmøte. Styret foreslår å heve denne summen til kr 10,000,-.

5 — Hvordan aktivere B-medlemmene
Sommergjester og B-medlemmer bør få større muligheter til å delta i vellets virksomhet. Hvordan få til dette? Hvilke av vellets aktiviteter kan vi i større grad gjøre sammen med sommergjester/B-medlemmer?

6 — Eventuelt