Innkalling til medlemsmøte og dugnad

Lørdag 12. mai kl. 13.00 har vi først en times medlemsmøte, og så en påfølgende dugnad.

F25%QCBOQsmHZFdydcBbXg_thumb_adb4

Agenda medlemsmøte:
  • Post og orienteringer
  • Referat fra møtet med Tenvik vel om ventebod på Tenvik
  • Eventuelt

Arbeidsoppgaver på dugnaden:
  • Raking
  • Vask og skraping av vegger på vellet
  • Medbring gjerne rake, hansker og trillebår

Vi serverer pølser (god grunn for å komme!) og Berit E. har lovet oss eplekake :-)

Vel møtt!

Med hilsen fra styret
Marite