Innkalling til velmøte

Innkalling til medlemsmøte

19- januar i Veierland velforening

Pasted Graphic

Styret i Veierland velforening innkaller til medlemsmøte 19.januar 2016 kl 1930 på Velhuset

DAGSORDEN:


  1. Tema- Nasjonalparken og arbeidet med å redde torskestammen v/ Bjørn Strandli
  2. Post og orienteringer.
  3. Anmodning om tilskudd på kr. 75 000,- til nyopplag av Veierlandboka.
  4. Tone Bergesen har gitt en generøs gave til Vellet til bruk til utendørs treningsapparater. Vi er litt usikre på totalkostnaden men regner med at den vil dekkes av gaven fra Tone Bergersen samt via kompensasjon for MVA. Vi vil allikevel be om medlemmenes fullmakt til å garantere for 20% av totalbeløpet.
  5. Festkomite – noen frivillige
  6. Årsmøte 16. februar- husk at forslag til vedtektsendringer må sendes styret 14 dager før Årsmøte.

Styret