Sjøvettdag og seilkurs

Pasted Graphic

VEIERLAND HVALFANGER- OG SEILSKUTEFORENING

- e t I D É M A K E R I f o r l i v o g t r i v s e l p å V e i e r l a n d –
org no 914 890 683

Hei alle Veierlendinger!

Alle som ferdes og nyter livet på en øy, må ha sjøvett og praktisk trening for et trygt og godt liv ved og på vannet. Derfor arrangeres det nå

Sjøvettdag på Tangen Brygge
8. juli 2015


Vi har fått med oss Redningsselskapet og vil få besøk av redningsskøyte. Det vil bli demonstrasjoner og opplæring knyttet til sjøvett, livredning og førstehjelp.

Alt er ikke klart ned til minste detalj, men vi håper og tror at det vil skje mye spennende på vann og på land. Sett av dagen allerede nå!

Flere detaljer om arrangementet og detaljert program vil bli nærmere omtalt på oppslagstavler på øya, i Veierlendingen og Destinasjon Veierland på Facebook, følg med!


Seilkurs med teori og seilopplæring
9. og 10. juli 2015Etter sjøvettdagen arrangerer vi kurs for barn (7-18 år) om sjømannskap og praktisk seiling. Kurset fokuserer på regler til sjøs og opplæring i knuter samt praktisk opplæring og håndtering av (mindre) seilbåt/joller.

Dette kurset vil ha påmelding og en liten kursavgift på kr 200,- til dekning av materiell og utstyr.

Det er begrenset antall pga båtkapasitet.

Deltagere som fullfører kurset vil kunne få være med i egen klasse i regattaen Veierland rundt senere på sommeren!

Det vil utstedes deltagerdiplom til alle kursdeltagere.

Ved overtegning vil påmeldingstidspunkt være avgjørende.

Påmelding med navn, alder og telefon skal skje Carl Stousland på mail: carl@stousland.no eller tlf. 900 16 9 16.


Spørsmål ifm sjøvettdagen og seilkurs rettes til
VEIERLAND HVALFANGER- OG SEILSKUTEFORENING
v/ Tore Iversen 930 82 815 (tore.iversen@jotun.no) - Carl Stousland 9001 69 16 (carl@stousland.no) - Atle Torbjørnsen 90140613 (atltorbj@online.no)

Annonsen kan lastes ned her: Sjøvett og seilkurs