Jutøya skal på verksted

M/F Jutøya
OBS-OBS-OBS !!!!!!!!!

Mandag 28. august skal Jutøya på verksted. Eksosrøret lekker.

M/F Jutøya skal på verksted for å få reparert et eksosrør. M/S Prinsesse Kristina erstatter fergen disse dagene.

Kun anløp til Vestgården denne uken. Alle avganger fra Tenvik og Vestgården gjelder.

Kun passasjerer denne uken.
IKKE last.

Fergen er tilbake i dag — tirsdag.