Jutøya på Verksted

M/F Jutøya
OBS-OBS-OBS !!!!!!!!!

Uken etter påske skal Jutøya på verksted.

Uke 16 — Dvs. fra 18. til 21. april — Fra tirsdag til fredag.

M/F Jutøya skal på verksted for årlig vedlikehold. M/S Prinsesse Kristina erstatter fergen disse dagene.

Kun anløp til Vestgården denne uken. Alle avganger fra Tenvik og Vestgården gjelder.

Kun passasjerer denne uken. IKKE last.