Ansvarsmøte i Vellet

Styret i velforeningen inviterer alle ansvarlige (for ett eller annet) i velforeningen til møte tirsdag 5. juni kl. 19.30 på vellet.

Vi diskuterer smått og stort, slik vi gjorde i fjor. Under følger en liste over alle ansvarsdområder og hvem som er ansvarlig - det er ikke rent lite for enkeltes vedkommende :-)
Enkel bevertning (dere slipper å tenke på det denne gangen, Berit og Vidar).

Vel møtt til dere alle!

Med vennlig hilsen
for styret
Marite

Revisor
Bjørn Arve Iversen

Materialforvalter
Monica Iversen

Vaktmestergruppa
Tore Iversen, Bjørn Arve Iversen, Atle Torbjørnsen og Jørn Arnesen

Nettsider
Andreas Harvik

Rispestua
Ellen R. Karlowicz og Gun Lundemo

Basaransvarlig
Tone Bjørnli og Knut Bjørnli

Basar – innkjøp
Monica Iversen og Anne Iversen

Kakelotteri
Berit Brynildsen

Beredskapsgruppa
Tore Iversen og Signe Tvinnereim

Sanitetsbil
Signe Tvinnereim

Sanitetsbil, teknisk
Tore Iversen

Blomsterhilsen
Signe Gaardholm

Filmgruppe
Sandy Farazjou og Andreas Harvik

Festkomité
Bente Thagaard, Sandy Farazjou og Jacek Karlowicz

Serv. v. møter
Berit Eriksen og Vidar Ringstrøm

Valgkomité
Knut Bjørnli, Sandy Farazjou og Nils Jørgen Borgland