The one who gives has taken

Vestfold kunstsenters arrangement på Veierland

Vestfold K

Lørdag 29. juni 2019 klokken 13:00 til 15:00 • Kunstledhytta på Veierland (skolen).

Arrangører: Vestfold kunstsenter, Veierland bakeri og Kunstled Veierland.

Kunstnere: Jona Hlif Halldorsdottir, Reykjavik, Island og Tollef Thorsnes, Vestfold, Norge.

Prosjektet undersøker hvordan vi alle kan leve vennlig sammen og generøst dele ressurser og kunnskap. Et relasjonelt kunstprosjekt om levesett, klimaendringer og bærekraft, som også knytter Veierlands historie til dagens utfordringer.

Velkommen til den offisielle åpningen på Veierland!

Åpningstale ved Ellen Eriksen, leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune.

Denne dagen blir det også en vandring (40 min) der alle fem sanser stimuleres på en kreativ måte, ledet av Jona Hlif Halldorsdottir.

Kunstanlegg
Prosjektet er det femte i rekken av Kunstanlegg. Tidsbegrensede kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

Mer om prosjektet her:
The one who gives has taken