Innspill til kystsoneplan

Innspill til kystsoneplan for Nøtterøy og Tjøme
Veierland vel

2000

Dokumentet kan lastes ned herfra: Innspill kystsoneplan

Del 1. Kystsoneplan for Nøtterøy og Tjøme
Del 2. Dette dokumentet
Del 3. Båtplasser
Del 4. Konklusjon og forslagLitt om innholdet

Dokumentet
Presset på Veierlands kystsone er ikke mindre enn presset i andre deler av kommunen. Snarere tvert om. Hos oss er årsakene både at vi har hatt en voldsom hytteutbygging og en god del nybygging i de siste 30 årene. Stadige påbygg gjør at hver enkelt hytte benyttes av flere mennesker samtidig som sesongen øker og båtene blir større. Konfliktene mellom de ulike interesser er stadig hyppigere og stikker nok dypere enn før.

Båtplasser
Dette dokumentet behandler imidlertid ikke alle sider ved kystsonen. Veierland vel har bestemt seg for at uttalelsen i denne omgang skal begrense seg til å gjelde behovet for bryggeplasser på øya.

Båt under vann

Utenfor brygga på båsløkka før vi fikk bølgebryter.