Veierland • En landskapsanalyse

Veierland – øya med den rike historien
en landskapsanalyse

Jogeir Nicolai Stokland, september 2016 — Utkast

Dokumentet kan lastes ned herfra: Landskapsanalyse

Del 1. Øyas historie
Del 2. Beskrivelse av delområder
Del 3. Verdivurderinger
Del 4. KonsekvensvurderingerLitt om innholdet

Innledning
Dokumentet beskriver øya slik den er i dag og slik den en gang var. En får et godt bilde av de endringene Veierland har vært gjennom.

Videre ser Jogeir på hvilke plikter Norge og lokale myndigheter har i forhold til den europeiske landskapskonvensjon.


September2016_LandskapsanalyseVeierland_ferdig_pdf__side_2_av_42_

Gårdene, beitemarken og steingjerdene

September2016_LandskapsanalyseVeierland_ferdig_pdf__side_4_av_42_

Dokumentet ser nærmere på gårdsoppdeling i vikingtiden og i tidlig middelalder. Gårdsbrukenes (Alby, Oslebakke, Tangen og Krika) utvikling fra middelalder og fram til i dag behandles også.

Jogeir tar for seg utviklingen av åkermark og tegner opp de eldste steingjerdene.

Veier og hus
Jogeir drar tidslinjene for utvikling av våre veier tilbake til tiden da hesten og våre ben var fremkomstmiddelet. Han viser videre at veiene stort sett ligger der de lå da hesten var bondens traktor.

September2016_LandskapsanalyseVeierland_ferdig_pdf__side_12_av_42_

Dokumentet peker ut våre eldste hus og vår store tetthet av hvalskyttervillaer.

Både gårdsbruk og småbruk tegnes inn på kart i dokumentet.

Veierland gror igjen
Jogeir viser med før og nå-bilder at Veierland gror igjen. Han viser at dette ikke er spesielt for Veierland, men gjelder store deler av landet.

Han peker på steingjerder som forsvinner og driftsbygninger som blir borte. Han peker på hva vi kan gjøre for å bremse eller snu trenden.


Fremtidsutsikter
Han viser med stor tydelighet hva som kan gjøre fremover.

Dokumentet inkluderer en landskapsanalyse med områdeinndeling og verdivurderinger. Han ivrer for å formidle og tilrettelegge for almenheten og peker på en rekke praktiske tiltak som ikke trenger koste allverden.

Han har til slutt konkrete prosjekter for restaurering, gjenoppbygging og tilrettelegging.

Dokumentet kan lastes ned herfra: Landskapsanalyse