Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan 2001
Versjon 2001.08

Veierland vel, 2001 — Rekonstruert

Dokumentet kan lastes ned herfra: Kommuneplaninnspill 2001

Kapittel 1. Mandat
Kapittel 2. Sammendrag
Kapittel 3. Oppgaver med offentlig engasjement
Kapittel 4. På land
Kapittel 5. Behovet for bryggeplasser på Veierland
Kapittel 6. RPR for Oslofjordregionen
Kapittel 7. Målsetting
Kapittel 8. Arealplaner
Kapittel 9. Byggeområder
Kapittel 10. Åpne områder
Kapittel 11. Strandsonen
Kapittel 12. Andre bestemmelser
Kapittel 13, Kart og kommentarer


De viktigste punkter

Våre viktigste punkter
Hele planen kan sammenfattes i målet om å beholde et levedyktig og trivelig lokalsamfunn til beste for Veierland og regionen.
Våre viktigste virkemidler er:
  • Justeringen av strandsonelinjen
  • Kriteriene for boligbygging
  • Beskyttelse av de boliger som i dag er omfattet av nullkonsesjon. Dette gjør vi ved å gjøre plass til noen nye boliger rundt hver av dem og ved å forsikre oss om at disse husene ikke havner i strandsonen
  • Skape forståelse for de spesielle behov vi har når vi bor på en øy.

Island with three

Hva er egentlig en øy? Jo, nå skal du høre…