Årsberetning 2015

Årsberetning for Veierland vel 2015


Veierland Vel hadde i 2015 93A -medlemmer og 117 B-medlemmer. Medlemstallet har økt med 7 A-medlemmer og sunket med 5 B-medlemmer fra 2014.

2015

Velforeningens styre har bestått av:
Formann: Tone Bjørnli, nestformann: Lars Kristensen, sekretær: Lise B. Sandereid kasserer: Bjørn Arve Iversen, styremedlem: Erika Evensen, styremedlem Andreas Harvik, representant for Hytteeierforeningen, Jørn Arnesen, ungdomsrepresentant Synne Iversen og varamedlem: Anne Aashamar.

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Materialforvalter: Monica Iversen
Basaransvarlige: Anne Iversen og Monica Iversen
Basarinnkjøp: Berit og Arild Eriksen
Sanitetsbil og båre: Signe Tvinnereim
Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
Rispestua: Ellen Rishovd og Gunn Lundemo
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud
Filmgruppe: Signe Tvinnereim, Tore Iversen, Øystein Lundemo og Vidar Ringstøm
Festkomité: Kristina Mørk Jacobsen
Revisor: Ellen Verde
Vaktmestergruppe: Lars Kristensen og Hans Georg Ehrlinger
Servering ved møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
Boliggruppe: Trine Lund, Signe Tvinnereim og Anne Aashamar
Nettsider: Vidar Ringstrøm
Valgkomité: Anne Iversen og Jacek Karlowicz og Marite Juul

Økonomi:
Beholdning pr. 31.12 2014: Kr.299 784,-
Beholdning pr. 31.12 2015 Kr. 322 231,-
Basaren var 15., 17. og 18 juli. Resultatet ble kr. 71 427,-
Salg av Veierlandsboka og Veierlandskalenderen ga inntekter på kr. 4955,- Utgiftene var kr.90,-. Kakelotteriet ga inntekter på kr. 11769, mens utgiftene var kr. 436,-
Utleie av velhuset ga inntekter på kr. 14 500,-. Driftsutgiftene på velhuset var kr. 91 771,-.

Kontingenten:
Årskontingenten er kr. 250.- for voksne, kr. 400.- for familiemedlemskap og kr. 150.- for ungdom og pensjonister. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Lån og utleie av vellet:
Fra materialforvalter Monica Iversen foreligger følgende rapport:
Foruten fast bruk av vellet, så som styremøter, velmøter, basar, 17.mai-feiring, adventsarrangement, trim, filmkvelder, har vellet vært lånt ut og utleid til enkeltpersoner og grupper.
Utleie : 2 ganger (med flere dager pr. leier)
Utlån :  20 ganger
Utleie av inventar : 2 ganger
Utlån av inventar :  4 ganger

Velforeningens aktiviteter
Velforeninger har hatt 6 styremøter og 4 medlemsmøter, pluss årsmøtet. Et medlemsmøte var åpent møte. På dette møtet hadde Jogeir Stokland et foredrag om Veierlands historie. Foredraget som varte i en og en halv time var svært interessant, morsomt og spekket med informasjon. Velhuset var fylt med medlemmer og sommergjester og foredraget ble mottatt med stor begeistring fra de oppmøtte.

Det har vært gjennomført to vårdugnader i år.

Velforeningen deltok på Hytteeierforeningens sommermøte i juli.

Veierland skole er nå under ombygging til kystledhytte. Halve skolen vil bli bukt til dette. Den andre halvparten vil bli leid ut til Ellen og Jacek Karlowicz.

Saker som har vært på dagsorden i løpet av 2015:
Arbeid med å få etablert økolandsby på øya.
Etablering av andelsbruk.
Veierland en del av Sandefjord kommune?
Flyktninger til Veierland?
Drift og vedlikehold av vellet.
Hvordan trekke hytteeiere/sommergjester mer med i vellets aktivitet?

Veierland vel
20. februar 2016
Styret