Nedre Alby avløpslag

Referat fra styremøte 03-03-2011

Referat fra styremøte 03-03-2011. • Møtedatoer • Møte med ordfører • Utmeldinger • Veierland skole • Skole og boplikt — avstemming • Medlemsliste til «ikke»-medlemmer • Nedre Alby avløpslag • Inngangsdøra til Vellet.

Se hele referatet...