Referat fra styremøte 08-11-2012

REFERAT FRA STYREMØTE l VEIERLAND VEL 8. NOVEMBER 2012
Samme kveld var det også årsmøte…

Tilstede: Anne, Lise, Sverre, Knut, Bjørn Arve, Ånund og Marite

Referent: Marite

Lås i dører
Den ødelagte låsen i hoveddøra på vellet. Vi må påse at vi får samme lås som på bakdøra. Helst bør hele døra skiftes.

Hunder på Vellet
Grete har fått klager på at folk tar med seg hundene inn på vellet. Vi begrenser adgangen for hunder til yttergangen. Hunder skal kun oppholde seg der hvis været ikke tillater at de er ute. Allergikere evt. kan bruke bakdøra i slike tilfelle.

Vi kjøper arkivskap
Kjetil jobber for et firma som selger slike. Vi må be velmedlemmene om tillatelse til å gå til innkjøp av det slikt skap.

Garasjedørene
Lise har vært i møte med kommunen. De skal betale husleie med kr. 10 000,-. Husleia skal indeksreguleres. De vil også betale 2 av de tre garasjedørene som må repareres. Vellet tar den tredje. Kommunen har allerede innhentet et anbud med rimelig pris, så dette blir slett ikke så dyrt. Vellet vil søke Alby avløpslag om pengestøtte.