Referat fra medlemsmøte 23-10-2014

Referat fra medlemsmøte 23. oktober 2014

Tilstede:
Antall medlemmer representert: 21

Økolandsbyer
Arkitekt Rolf Jacobsen orienterte om ”Bærekraftig arkitektur – aktivhus – økolandsbyer”. Det er et spennende prosjekt for Veierland og det har vist seg å være et stort marked for ferdige prosjekter. I Husbanken er det et eget opplegg for såkalte passivhus. Det er mulig å søke midler til et forprosjekt. Tone Bjørnli og Anine Stousland arbeider videre med dette.

url

Veierlendingen
Vellet har overtatt eierskapet til lokalavisen ”Veierlendingen”.

Rehabilitering av velhuset
Vellet ber Øyvind Løken om en gjennomgang av huset, med henblikk på videre vedlikehold i 2015.

24. oktober 2014
Svein Aurmark
Sekretær