Referat fra medlemsmøte 13-10-2011

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 13. OKTOBER 2011
Referent: ??

Tilstede:
Tilstede: Styret + 11 medlemmer

Post og orienteringer
  • Takkekort fra familien Kristensen for blomster i forbindelse med dødsfall
  • Takkekort fra Øystein Øyjordsbakken for blomster i anledning 70-årsdagen
  • Takk fra Ellen Verde for blomster til Hans Georgs 70-årsdag
  • Takkekort fra Helle og Terje for fin fest i forbindelse med bokutgivelse, «åpning» av sanitetsbilen og vellets jubileum
  • Brev fra skatteetaten, det blir, som forutsatt, ikke noen moms på «Hus og folk på Veierland»

Telenors planlagte mobilmast på Veierland
Vi har mottatt kopi av brev fra Britt Alice Hjelmeland som er leder i Foreningen for el- overfølsomme (FELO) har sendt Nøtterøy kommune. Hjelmeland skriver at hun har lite plager på Veierland, og frykter det kan endre seg om vi får en mobilmast her. Hun hevder også at det finnes mange familier i Norge som er på jakt etter et bosted med lite stråling, og mener at Veierland er godt egnet så sant vi unngår denne masten. Vellet har også mottatt et brev fra Technogarden (på vegne av Telenor) som hevder mobilmasten ikke utgjør noen fare. Kristina har skrevet et brev til kommunen med en lang rekke argumenter mot masten. Flere skrev under på brevet sammen med henne. Hun skal legge ut brevet på veierland.org, så flere kan kopiere argumenter derfra.

Hefte om Veierland fra 1980-tallet
Vellet har mottatt brev fra en Rasmussen som likte den siste bokutgivelsen, men som også ønsket seg en kopi av dette heftet. Lise har et, og laget en kopi til ham. Vi bør produsere flere slike hefter. Vidar og Marite påtar seg å lage dem, og skal låne Lises hefte.

Økonomiorientering
Bjørn Arve orienterte. Vi har god økonomi, med kr. 396 000,- «på bok». Basaren gikk med kr. 82 000,- i overskudd. Vi har hatt inntekter på kr. 15 000,- på kakelotteriet, og inntektene på kontingent/gaver er på kr. 53 000,-. Velforeningen har 80 A-medlemmer og 136 B-medlemmer.

Dugnad
Det skal være dugnad torsdag 3. november [klokkeslett har vi ikke bestemt]. Arbeidsoppgaver som skal utføres er: maling av dørene i yttergang og bibliotek, vask av vellet utvendig. Seinere i vinter skal vi felle noen av eiketrærne ved vellet. Lise spør Tore om han kan være dugnadsansvarlig. Marite setter opp plakater.

Filmklubb
Lise hadde gjort grundig research i forkant, hva angår utstyr. Medlemmene støttet opp om styrets forslag om filmklubb. Ellen Solberg, Signe Tvinnereim, Sverre Tangerud og Vidar Ringstrøm utgjør styret i filmklubben. De går til innkjøp av lerret og projektor.

Høstfest
Det blir høstfest 29.10, samme type fest som i våres. Alle tar med litt mat til felles koldtbord, og det de ønsker å drikke. Utlodning loves, og kuvertprisen er kr. 50,-.

Dugnad44

Bålpanne ved gapahuken på myra
Det trengs en skikkelig bålpanne der, og Signe T. går til innkjøp av en.

Hærverk
Det ble snakket om punktering av dekker, ødeleggelser på skolen, kikking inn av vinduer, gjess som ble sluppet ut om natten osv. Vi jobber med å finne ut hvem som står bak.

Venteboden på Tangen
Venteboden på Tangen blir ferdig når dugnadsgjengen blir ferdig med jobben som gjenstår. Gjengen består i hovedsak av Bjørn Arve for øyeblikket, så om Tangenfolket ønsker ferdig ventebod før kulda setter inn, bør de stille på dugnad.

Kommunedelplanen
Kristina og Øyvind Løken har tatt initiativ til å få samlet inn bakgrunnsmateriale i denne saken. De inviterte med seg flere, og fikk med seg Marite. Velforeningen presser ikke på i denne saken, vi venter på kommunen, men det skader ikke å forberede seg.

Tomter og tilflytning
Det koster ganske mye å få regulert tomter til boligformål. Vi trenger flere barnefamilier, men den siste tidens usikkerhet om Veierlands framtid, gjør det til en vanskelig oppgave å reklamere for øya. Visstnok henviser ikke kommunen til Veierland når folk ringer og etterspør tomter på Nøtterøy. Lise og Marite skriver et brev til kommunen og minner dem på at det finnes tomter her også.

Lekeapparatene på lekeplassen
Disse begynner å bli litt slitt. Vi vurderer utskifting og reparasjon til våren.

Neste velmøte er 24. november