Referat fra styremøte 12-06-2014

Referat fra styremøte 12. juni 2014

Referent: Svein Aurmark

Til stede: Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar, Erika Evensen og Svein Aurmark.

Medlemsmøte og åpent møte om snilebekjempelse torsdag 10. juli
Vi får besøk av Tønsberg Skadedyrkontroll for å få råd og utveksle erfaringer når det gjelder bekjempelse av iberia-skogsneglen. Medlemsmøte kl. 19.00 og åpent møte kl. 19.30.

url

Det lages forslag til agenda på medlemsmøtet: Ansvar: Svein Kontakt med Tønsberg Skadedyrkontroll: Ansvar: Tone

Styreplass for B-medlemmer
Etter vedtektsendringen på siste årsmøte, kan B-medlemmer få en styreplass. Vi sender en e-post til Jørn Arnesen og ber ham om å videreformidle den til rette vedkommende i hytteeierforeningen. Ansvar: Svein

Tomannsbolig i Vestgårdsveien
Rykter forteller at kommunen har gitt avslag på å bygge en slik bolig. Vi undersøker dette og sender, hvis det er riktig, et brev til kommunen der vi påpeker viktigheten av å få fastboende til øya. Ansvar: Anne

Innkjøp av nytt fryseskap
Legges foreløpig på is!

Båsløkka 13.6 2014
Svein Aurmark
Sekr.