Referat fra styremøte 05-06-2014

Referat fra styremøte 5. juni 2014

Referent: Svein Aurmark

Til stede: Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.
Ikke til stede: Erika Evensen.

Åpent møte om etterbruk av skolen 12.6
Hvis en referansegruppe skal etableres, bør Veierland vel få to medlemmer. Plakater settes opp, påminnelse sendes medlemmer med e-post og noen Bolystadresser.
Ansvar: Svein

ThaulowBilde

Christian Thaulow • Nøtterøy kommune

Christian Thaulow hentes med kjøretøy på Vestgården.
Ansvar: Tone

Nytt fryseskap kjøpes inn
Vi har for liten frysekapasitet. Et fryseskap bør kjøpes inn og settes der den lille fryseboksen står. Denne flyttes til styrerommet i annen etasje. Styret ser på mulighetene for dette 12.6. Svein sjekker pris på skap.

Gressklipperen
Gressklipperen går igjen.

Søknad om kulturmidler Nøtterøy kommune
Vi har søkt om kr. 50.000 til bygging av nytt uthus.

Albykilen båtforening
Lasse tok opp at Albykilen båtforening trolig vil søke vellet og Hytteeierforeningen om støtte til etablering av gjesteplasser.

Tangen bryggesameie
Vellet skriver brev til Tangen bryggesameie og anmoder om at man legger til rette for et par gjesteplasser. Bjørn Arve sjekker hvem som er formann i sameiet.
Ansvar: Svein

Bygging av uthus
Vi venter på et pristilbud.

Takk for oppmerksomheten
Takk fra Tullen for blomster på 80-årsdagen. Takk fra Karin Bang for beredskapsgruppas innsats. Sendes over til Tore Iversen og Kjell Henrik Mørk Jacobsen. Ansvar: Svein

Båsløkka 9.6 2014
Svein Aurmark
Sekretær