Referat fra medlemsmøte 08-11-2012

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE l VEIERLAND VEL 8. NOVEMBER 2012
Samme kveld var det også årsmøte…

Tilstede: 32 personer inkludert styret.

Referent: Marite

Skolejubileet
Stokke Bygdebok skriver at skolen åpnet i 1863. Et referatet fra Veierland vel angir året 1862. Vi stoler mest på Veierland vel, selvsagt, men det er jo fint å feire jubileum om våren, så jubileet er utsatt til mai/juni 2013.

Garasjedørene
Lise har vært i møte med kommunen. De skal betale husleie med kr. 10 000,-. Husleia skal indeksreguleres. De vil også betale 2 av de tre garasjedørene som må repareres. Vellet tar den tredje. Kommunen har allerede innhentet et anbud med rimelig pris, så dette blir slett ikke så dyrt. Medlemmene ga sin tilslutning til at Vellet søker Alby avløpslag om pengestøtte.

Hunder på Vellet
Grete har fått klager på at folk tar med seg hundene inn på vellet. Vi begrenser adgangen for hunder til yttergangen. Hunder skal kun oppholde seg der hvis været ikke tillater at de er ute. Allergikere evt. kan bruke bakdøra i slike tilfelle.

Monty10029

Vi kjøper arkivskap
Styret ønsker å kjøpe et brannsikkert arkivskap. De koster ca. 7-8000 kr. Skapet skal plasseres i biblioteket. Kjetil jobber for et firma som selger slike skap, og kan gi oss et godt tilbud. Velmedlemmene ga sin tilslutning til innkjøp.

Kantklipper
Vellets kantklipper er ødelagt. Medlemmene ga sin tilslutning til at vi kjøper en ny bensindrevet etter råd fra Tore.

Vedtektene om valgkomiteen
§4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted.

Kari P. påpekte at dette ikke gjelder valgkomiteen som blir valgt for tre år av gangen, og hvor ett medlem søkes skiftet ut hvert år. Vi stryker «og gjelder for et år», med medlemmenes tilslutning.

Korrigering av opplysninger i referatet fra medlemsmøtet 25.10.12
I referatet står det: «Alle ungdommer på Veierland får et medlemskap i gave fra velforeningen det kalenderåret de fyller femten.

Ungdomsrepresentantene kan altså velges blant dem som fyller femten i løpet av det kalenderåret de velges i. De behøver altså ikke være fylt femten når de velges».

Men i §2 i vedtektene står det at «Aldersgrense for medlemskap er fylte femten år. Vi må altså skaffe en oversikt over når på året aktuelle medlemmer fyller femten, og gi dem medlemskap da. Styret setter opp en oversikt.

Korrigering av referatet fra medlemsmøtet 25.10.12
I referatet står det at det blir juletretenning 1. desember. Det er feil, julemarkedet er 1. desember, juletretenningen er 2. desember. Moro to dager til ende, med andre ord.

Høstfesten 24.11.12
Det kom forslag om å forskyve starttidspunktet fra kl. 1800 til noe seinere på kvelden.

Filmkveld 17.11
Da vises Avatar. Gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen.

Parkering i Tenvik
Flere har fått beskjed om at de ikke kan ha mer enn en parkeringsplass pr. husstand. Styret tar saken.

Leirskole for skolebarna
Elevene kan søke vellet om støtte til dette.

Tilstanden til taket på vellet
Dette vil bli sjekket fra utsiden på vårdugnaden.

Ny inngangsdør
Vi trenger en ny hoveddør. Låsen er ødelagt, og døra er ikke så god den heller. Vi sjekker priser hos Skallevold trevare og andre som skal ha billige dører.

Varmeelementet i vanntanken i garasjen
Det skulle vært fikset. Tore tar opp saken med brannvesenet.