Referat fra styremøte 29-03-2012

Referat fra styremøtet 29.3.12 (og dugnad samme dag)
Referent: Marite Juul

Tilstede:
Knut, Anne, Ånund, Anne K., Lise og Marite (ref.)

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7e7b
Fra Veierlandsfestivalen 2012

Dugnad
Vi fikk ryddet ut nesten alt av garasjene, og kaster det meste.

Veierland skoles 150 årsjubileum
Det blir kombinert jubileum og avslutning for Terje Holm-Nilsen. Feiringen vil foregå siste skoledag. Ellen Solberg og Lise skisserer et opplegg for det hele. FAU vil også delta, naturligvis.

Branninspeksjon
Branninspektør Kåre Nilsen skal ha brannettersyn 4. mai. Lise snakker med Bjørn Arve om saken.

Leieavtale med kommunen
Kommunen vil leie garasjene for kr. 5000,- pr. år. Vellet må stå for vedlikehold og strøm.
Det blir dyrt å skifte de dårlige dørene. Vi er ikke fornøyd med forslaget. Lise tar en ny runde med kommunen.

Bopliktsaken
Denne saken kommer på høring snart. Øyvind Løken mener vi kan anke avgjørelsen (som etter all sannsynlighet blir opphevelse av boplikten) til Fylkesmannen. Marite snakker med Øyvind om hvordan vi kan gå fram.

Benker
Transport av disse blir veldig dyrt. De vi har på vellet ble kjøpt av en bekjent av Tore Iversen, tror han bor i Sandefjord. Bjørn Arve spør Tore.

AMK
Vi fikk beskjed om at de nye ambulansene ikke får plass på ferga, men dette kan ikke være riktig, fordi det var en slik iland på øya for en drøy uke siden.

Arkivskap
Sverre har fått tak i et. Han henter det antakelig i uka etter påske.

Vårfest
Det blir vårfest 14. april. Bernt er festansvarlig.

Buss- og fergetider
Anna K. og Ånund ser på denne saken. Kan noe gjøres for at det skal korrespondere bedre?

Påskekafé
Lise, Anna K., Ånund og Marite arrangerer påskekafé på vellet påskeaften.