Referat fra medlemsmøte 26-01-2012

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 26. JANUAR 2012
Referent: ???

Tilstede:
14 medlemmer + styret

Ny veierlending Cathrine Bølstad dukket opp på velmøte og ble ønsket hjertelig velkommen.


Post og orienteringer
  • Lise har sendt epost til kommunen 24.1.12 for å få kontakt med Eura-grønt som brøyter her. De må brøyte foran garasjene så vi kan få ut sanitetsbil og brannvogn.
  • Lise har skrevet brev til ordfører Jonstang, rådmann Toril Eeg, kommunaldirektør Bing Jacobsen og kommuneadvokat Hafli 24.1.12, som kommentar til et brev Bolyst ved Tone Margrete Torgersen har sendt angående beredskapsgruppa. Tone anklager dem for ikke å yte hjelp til folk som er mot boplikt, og påstår at hele gruppa består av medlemmer av Veierland vels styre. Lise tilbakeviser dette.

Vaktmestergruppe
Vellet trenger en vaktmestergruppe som kan fikse småting. Bernt, Gunnar og Hans Georg tar saken.

17.-maikomite
Det er så få barn på skolen, så FAU kan ikke lenger stå ansvarlig for 17.maiarrangementet.

Ellen V., Bernt, Vidar , Terje T., Anne og Svein (på forhånd) og Marite kunne tenke seg det. Berit baker og Kristina baker.

Gruppe som ser på Veierlands-samfunnets betydning
Vi har fått et forslag fra Øyvind Løken om at det nedsettes en arbeidsgruppe hvis formål skal være å beskrive bomiljøet og vurdere muligheter til å videreutvikle Veierland som bosted. Forslaget er godt, og oversendes Boliggruppa.

Kakelotteri uten Dagros?
Det er ikke sikkert det blir noe aktivitet på Dagros i sommer. Hva da med kakelotteriet? Vi avventer situasjonen på Dagros, og forsøker eventuelt å få til noe servering på Vellet.

Sanitetsbilen
Enkelte synes det er for dyrt å betale kr. 400 tur-retur med sanitetsbilen. Andre frykter at om prisene blir for lave, så blir bilen brukt som erstatning for taxi. Dette kan føre til mye pågang om kjøring for enkelte. Vi går for å få regnet litt på hva det egentlig koster å ha bilen i drift. Vi spør Svein S., som jo er bilmekaniker, om han kan hjelpe oss å regne på dette.

rsmøtet er satt til 1. mars kl. 19.30