Referat fra årsmøte 14-02-2013

Referat fra årsmøte 14. februar 2013

Tilstede fra styret: Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Marite Juul, Bjørn Arve Iversen, Sverre Tangerud, Anne Aashamar.

27 stemmeberettigede medlemmer var til stede, inklusive styret.

Årsberetning
Lise Sandereid leste opp årsberetningen, som også ble delt ut til de fremmøtte. Det var ingen bemerkninger. Årsberetningen legges ut på Veierland vels nettsider.

Regnskap
Kasserer Bjørn Arve Iversen redegjorde for regnskapet. En forenklet versjon ble delt ut til medlemmene.

Valg
Kari Paulsen leste opp valgkomiteens forslag. Komiteen har bestått av Kari Paulsen, ? og Trine Lund. Komiteens innstilling var enstemmig. Det ble ikke stilt motkandidater til styret. Den skriftlige avstemningen ga følgende resultat:
Formann: Lise Sandereid med 26 stemmer. 1 blank stemme.
Nestformann: Knut Bjørnli med 27 stemmer.
Sekretær: Svein Aurmark med 26 stemmer. 1 blank stemme.
Kasserer: Bjørn Arve Iversen med 26 stemmer. 1 blank stemme.
Styremedlem: Marite Juul med 26 stemmer. 1 blank stemme.
Varemedlem: Anne Aashamar med 26 stemmer, 1 blank stemme.
Ungdomsrepresentant: Ida Tvinnereim med 27 stemmer.
Styret kan ta med en ungdomsrepresentant til, hvis noen melder seg.

De øvrige tillitsvalgte ble valgt uten skriftlig avstemning.
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad.
Basaransvarlig: Lise Sandereid
Basarinnkjøp 2013: Rosita Andersen, Kjetil Olsen og Kristina Mørk Jacobsen, Sanitetsbil og båre: Ellen Verde, Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa Blomsterhilsen: Tove Gonstad.
Kakelotteri: Berit Brynildsen.
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen.
Rispestua: Ellen Rishovd og Jacek Karlowicz
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud.
Servering møter: Gunn Lundemo og Bernt Casberg Evensen
Valgkomité: Trine Lund (2 gjenstående år), Kari Paulsen og Anne Iversen Festkomité: Bernt Casberg Evensen m.fl.

Revisor: Ellen Verde

Vaktmestergruppe: Lars Christensen og Hans Georg Ehrlinger Filmklubb: Ellen Solberg, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstøm Boliggruppe: Tone Bjørnli, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstrøm Opprette arkiv: Marite Juul og Lise Sandereid.

Formannen takket takket for tilliten, takket alle som hadde bidratt med oppgaver i året som gikk og dem som hadde vært villige til å påta seg nye oppgaver. Hun understreket velforeningens avhengighet av alt mange er villige til å påta seg oppgaver.

Eventuelle nye oppgave for vellet i året som kommer ble drøftet. Fornying av lekeapparater, egen e-postadresse for vellet og nye informasjonsplakater ble drøftet.

Referat: Lise Sandereid (sekretær Marite Juul var ikke tilstede)