Referat fra medlemsmøte 07-04-2011

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 7. APRIL 2011
Referent: Marite Juul

Tilstede:
Fra styret: Lise, Bjørn Arve, Knut, Sverre, Anne og Marite (ref.)
Medlemmer: 18 medlemmer.


Post og orienteringer
Ut:
 • Brev til overarkitekt Gunnhild Fevang Vik i Nøtterøy kommune med spørsmål om hvorfor fremtidige boliger på Even Winjes tomter blir omtalt som hytter.
 • Brev til Einar Aaraas som takk for leserinnlegg i Tønsbergs blad hvor han går inn for folkeavstemning om boplikten på Veierland.
 • Krav sendt kommunen ved kommuneadvokat Hafli om innsyn i Bolystgruppas hemmelige liste. Klage på avslag om innsyn i den hemmelige listen sendt Hafli med kopi til Fylkesmannen
 • Brev til administrasjonen i kommunen med spørsmål om hva som kommer til å skje med tomtene (både nåværende og fremtidige) på Veierland dersom boplikten forsvinner.
 • Invitasjon til alle politikerne i Nøtterøy kommune til åpent møte om boplikten
 • Epost til Tone Torgersen hvor vellet ber om avklaring i forhold til gevinster som er kjøpt inn til basaren.
 • Svar til alle som har meldt seg ut av velforeningen.

Inn:
 • Takk fra Bjørg Unni Øyjordsbakken, Tove Gonstad, Gunn Pedersen og Tone M. Torgersen for blomsterhilsen i forbindelse med runde år.
 • 19 utmeldinger av velforeningen
 • Brev fra Brannvesenet
 • Avslag fra kommuneadvokaten om innsyn i den hemmelige listen
 • Leserinnlegg i Tønsbergs blad under tittelen: Hvor ble det av de verdikonservative (om Høyre og boplikten)
 • Svar fra Tone Torgersen angående basargevinster.

Nye basaransvarlige
Tone har trukket seg, og de nye innkjøpsansvarlige er: Signe Tvinnereim, Ellen Karlowicz, Suzanne Elman og Monica Iversen.

Valg av ny festkomite
Ekteparet Ranheim og Per Torstein Andersen har meldt seg ut av vellet, bare Bernt Kasberg Evensen er igjen. Det ble bestemt at folk kunne tenke over saken og ta kontakt med styret om de ønsket å bli med i festkomiteen.

Mobilmasten
Telenor vil sette opp en 34 meter høy mobilmast sør for tennisbanen. Masten gir ikke noe bedre dekning på Veierland, men for sjøen sør for øya. Om strålingen fra en slik mast er farlig, er svært omdiskutert. Veierland vel har ikke fått «nabovarsel» om saken, men vil likevel skrive et brev til Telenor og foreslå at masten settes opp på en ubebodd øy, f.eks. Hui.

Mast

Sanitetsbilen
Den nye bilen er på plass, den gamle er byttet inn i deler til den nye. En stor takk til Svein Kaasa ,

Kjell Frode Hansen og Kristina Mørk Jacobsen for innsatsen. Båra står på lageret foreløpig, det mangler fester m.m. Det er sendt forespørsel om kjøretillatelse. Vi må ha både båreansvarlig og teknisk ansvarlig som før. NB! Man må fylle vinterdiesel vinterstid.
Vi ønsker å invitere både ordfører og hovedsponsor Tone Bergersen til «avduking» av bilen. Hjertestarteren skal ikke ligge i bilen, men henge på veggen i garasjen.

Det ble bestemt at følgende regler skal gjelde for den nye bilen:

 • Bilen kan brukes til syketransport, ambulansetjeneste og transport av bevegelseshemmede. Etter bruk skal bilen umiddelbart returneres til garasjen. Den som tar bilen, må skrive telefonnr. sitt i en loggbok/tavle i garasjen.
 • Det er ikke tillat å transportere personer bak i bilen, med unntak av i nødsituasjoner.
 • Alle som bruker sanitetsbilen må skrive kjørebok. Etter utrykning meldes fra til båreansvarlig i Veierland vel.
 • Det er ikke lov å transportere dyr.
 • Oppdages skader eller feil, gis det melding til teknisk ansvarlig i Veierland vel. Det skal betales kr. 200,- pr. tur.

Høringen om skolen
Høringsuttalelsen ble lest opp og godkjent med noen mindre endringer.

Høringen om boplikt
Høringsuttalelsen ble lest opp og godkjent.