Referat fra medlemsmøte 07-04-2016

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 7. APRIL 2016
Referent: Tone Skalpe Bjørnli

Tilstede:
Styret: Lise Sandreid, Andreas Harvik, Anne Aurmark, Britt Kyllo Paulsen, Synne Iversen, Lars Kristensen, Tone Skalpe Bjørnli.
26 medlemmer møtte.

1 — Post og orientering (se vedlegg til ref)

A — Brev til og fra kommunen ang. Tenvik brygge og gjerde. Styre tar kontakt med fylkesmann og politikerne i Vellet forsøker å løfte saken til politisk nivå.
B — Ventebu på Tenvik og på Vestgården:
  • Kristina Mørk Jacobsen følger opp ventebu på Tenvik med tanke på skolebarna og SFO. Per dags dato er det lagringsplass for Jutøya og hjemmehjelp. Forslag om å ha lagring av disse tingene i det nye garasjeanlegget. Det ble nevnt at Nøtterøy kommune har vedtak på at busskur ikke skal koste mer enn 3.500 kr. Et av forslagene til å bedring av ventebu på Tenvik er å sette opp pleksiglass ved inngangen til toalettet for å få bedre le.
  • Julie Skalpe lager og setter opp varsel med frist til fjerning av sykler vedrørende opprydding av ventebu på Vestgården som kommunen etterlyser. Bua skal IKKE bli brukt som vinterlager for sykler.
  • Det er mange uavhentede trillebårer på Vestgården. Det etterlyses en bedre struktur. Parkering av golfbiler og ATV ved fergeleie har medført at veien raser ut. Det ble foreslått å lage bedre parkeringsmuligheter ved å sprenge bort en del av svaberget. Kristina opplyste at det kunne by på problemer p.g.a. rødlistet vegetasjon på svaberget.
C — Brev ang. akseltrykk til kommunen og Vesar. Kommunen har ikke svart.
  • Vi må dokumentere problemet gjennom bilder. Julie Skalpe tar bilder.

2 — Kampen mot mordersneiler
Julie Skalpe og Anine Stousland fra Destinasjon Veierland lager redskaper som Sverre A har laget prototype på. Det blir satt sammen mordpakker for kollektiv bekjempelse av skadedyret som inneholder redskap og spray av nema slug. Medlemmene bes om å ta kontakt med vellet for å kartlegge behov for nema slug da dette er ferskvare. Sverre deler opp områder for mer effektiv bekjempelse av problemet. NB! Frist for bestilling av mordpakke settes til 1.mai. Styret vil stå for kostnader. Styre vil søke om penger til formålet gjennom landbruksmyndighetene i kommunen.

Pasted Graphic

3 — Feiring
70 år jubileum 1.mai for vellet blir slått sammen med 17.mai feiring. Det vil også bli en markering av jubileet på årets basar.

4 — Vikingene
Vikingene etterlyser trær de kan felle med spesielle form. De skal feller å hente eika på vellet til høsten. Ta kontakt med Atle Torbjørnsen på tlf. 901 40613 for mer info om hva slags trær de ønsker.

5 — Taxibåt
Atle Torbjørnsen å tilby taxi båt tjenester. Sjekk ut hans nettside: skyssbaaten.no fra 1.mai.

6 — Dugnad på vellet
10.mai kl 15:00
12.mai kl 15:00

Ta med rive og trillebår

7 — Lekeapparater
Lekeapparater må flyttes fra Kystledhytten til Vellet innen 9 juni. Styret etterlyser hjelp til dette da det krever transport.

8 — Veiskilt
Hans Georg vil rette opp veiskilt og takkes hjertelig for det.

9 — Kakelotteriet
Kakelotteriet trenger frivillig. Ta kontakt med Berit på telefon 901 52 585.

Styrets oppfordring
Styret oppfordrer medlemmene til å følge Destinasjon Veierland på Facebook og Instagram.


Veierland 12. april 2016

Tone S Bjørnli

Sekretær