Referat fra styremøte 03-03-2011

Veierland vel – referat fra styremøtet 3. mars 2011
Referent: Marite Juul

Tilstede:
Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Marite Juul

N2CcTgfwSdqCu6hklrsX6g_thumb_71e1

Dugnad på Vellet våren 2011

Fast møtedato for styret
Det er ikke lett å finne en dag som passer for alle, men torsdag passet best for de fleste. Problemet er at det ikke passer så godt for Martine Prytz. Lise snakker med henne om hun kan få det til likevel.

Oversikt over styre- og medlemsmøter framover
Administrasjonen i Nøtterøy kommune vil avholde åpent møte på Veierland om skolen og boplikten 24. mars. Høringsfristen i saken er 15. april. Vi vil derfor ha nytt styremøte 31.3.11 og medlemsmøte 7. april, med styremøte i forkant. Videre er det planlagt et nytt medlemsmøte 26. mai. Marite skriver og henger opp oppslag om neste velmøte.

Kari Paulsen og Lises møte med ordføreren 4. februar
Lise orienterte styret om at Kari Paulsen hadde spurt om hun kunne hjelpe henne med en forespørsel til ordføreren om et møte, og understreket at hun dro på møtet som privatperson og ledsager for Kari. Hun leste også opp epostene hun hadde utvekslet med Arne og Tone Torgersen i etterkant av møtet.

Utmeldinger av Veierland vel
I protest mot avstemningen om skole og boplikt har 18 medlemmer meldt seg ut. Lise leste opp brevene fra de utmeldte, og svarene hun hadde sendt. Tone Torgersen har meldt seg ut, og er ikke lenger interessert i å kjøpe inn til basaren. Basaransvarlig Ellen Karlowicz og Anne Iversen har fått i oppdrag å finne en som kan ta over jobben. Bjørg og Alf Ranheim har trukket seg fra festkomiteen, og Sverre snakker med gjenværende festkomitémedlem Bernt K. Evensen og tidligere festkomitémedlemmer og spør om de kan klare arrangere vårfesten som er planlagt 26. mars.

Engasjement for skolen
Marite tar kontakt med FAU og foreldre til fremtidige elever på skolen for å koordinere kampen for skolen.

Veierland som en del av pilegrimsleden
Velforeningen har fått brev fra Eivind Luthen med forespørsel om Veierland ønsker å være en del av pilegrimsleden. Det takker vi ja til.

Avstemningen om skole og boplikt i velforeningen
Etter utmeldingen har velforeningen 66 A-medlemmer. 62 konvolutter med stemmesedler ble levert. Signe Beck (mot boplikt) og Kristina Mørck-Jacobsen (for boplikt) sto for tellingen. En konvolutt var en annen type enn de vi sendte ut, og dessuten uten navn. Denne konvolutten ble forkastet. Konvoluttene med navn ble kontrollert mot medlemslista. Klistrelapper ble satt over navnene på konvoluttene, og konvoluttene ble åpnet. En av dem var tom. Da var det 60 stemmesedler å telle opp, og resultatet ble:

For boplikt: 55 Mot boplikt: 4 Blank: 1
For opprettholdelse av skolen: 57 For nedleggelse av skolen: 1 Blank: 2

Medlemslista
Geir Prytz og Alf Ranheim har bedt om å få kopi av vellets medlemsliste. Ettersom de ikke lenger er medlemmer, vil vi ikke etterkomme dette ønsket.

Mulig pengegave fra Nedre Alby avløpslag
Avløpslaget har penger til overs, og tilbyr generøst å donere noen til vellet. Vi ønsker oss projektor og lerret for filmframvisninger. Sverre sjekker priser, og Marite skriver søknad til leder Jørn Arnesen når vi vet hva det koster.

Inngangsdøra til vellet
Det er tidligere besluttet at døra skal skiftes ut. Sverre har målt den opp, og skal skaffe brosjyrer så vi kan velge ny dør.

Neste styremøte er 31. mars, kl. 19.30 hos Knut.