Referat fra medlemsmøte 25-04-2013

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE l VEIERLAND VEL 25. april 2013.
Referent: Anne Aashamar

Innledning
Lise ønsket velkommen, og bemerket at det var litt få tilstede, ca 17 stk. Kan vi gjøre noe for at det
skal komme flere? Forslag om flere og bedre plakater, der det kommer tydeligere fram når vi har noe
spesielt på programmet, som for eksempel foredragsholdere. Kan også sende ut mail om møtene.

Lise takket for innsatsen på dugnaden.

Takk for blomster fra Grethe Skogen og Sverre Sandereid til deres 70-års dager.

12.juli kommer Louis Jacoby for å ha konsert på Vellet. Vi får stå for skjenkingen, og får inntekten av
det.

Garasjeporten er litt for lav til Egils traktor. Edvartsen har lovet å heve den så fort som mulig. Portene
åpnes ved å vri håndtaket til det kommer et lite knepp.

Garasjeporter

Styret jobber med en informasjonsplakat om Veierland. Den skal settes opp i Tenvik, på Vestgården,
Tangen og Engø.

Førstkommende lørdag er det vårfest.

Vi hadde besøk av Svein Hermansen som holdt foredrag og viste bilder om kystkultur, den nye
nasjonalparken og Bolærne. Det var spennende og interessant å høre og se. Han sa bl.a. at "Det som
er brukbart for mange er bedre enn det som er perfekt for noen få."

Ytre Oslofjord.no er en paraplyorganisasjon for flere.

Orientering om garasjesaken. Fylkesmannen har opphevet vedtaket av 12.12.12 om parkering i
Tenvik. Men gebyrregulativet for parkering i Tenvik var en egen sak. Det er nå uvisst om
parkeringsgebyret holdes på 1250 kr eller om det øker til 1500 kr.

Det er kommet forslag om å lage en Veierlands-kalender. 200 kalendere vil koste ca 13000 kr. Vi
søker om sponsing. Kalenderne selges for 100 eller 150 kr.

Vi trenger en bod. Forslag om å lage et ute-skjul i hjørnet på vel-huset, ved siden av inngangen mot
nord. Vi ber Øyvind Løken om å tegne et forslag.

Vi ønsker aktiviteter på Vellet. Stemning for at de som ikke tar inngangspenger, og har et
arrangement som er åpent for alle, kan slippe å betale leie, og bare betale for vask hvis det er
nødvendig. De som har lave inngangspenger kan betale 20% pluss vask, men ikke over vanlig leie.

Sanitetsforeningen v/ Kari Paulsen hadde fått tilbud fra Teater Ibsen om en konsert med Lars
Klevstrand og Rune Tente ,mellom september og november. Det koster 3000kr. Redd vi vil gå med tap, så vi takker nei.

Signe Tvinnereim kom med tilbud om vi ville være med å kjøpe bord-med-benker. Vi ble enige om å
kjøpe 2 stk til Vellet (Tilbud 3 for prisen av 2).

17.mai: Lise kommer til å ringe rundt for å få folk til de forskjellige oppgavene. Det blir ny dugnad 11.mai.

Saniteten v/ Ellen Verde. Grethe Skogen har bedt om å rydde unna ting som tilhører Saniteten. Flere
mente at vi burde beholde dem, for de er av og til lånt ut.

Anne Iversen nevnte at vi trenger mer grus på gårdsplassen.

Referent: Anne Aashamar