Referat fra medlemsmøte 06-06-2013

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 6. JUNI 2013
Referent: Svein Aurmark

Tilstede
Fra styret: Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Marite Juul, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.

Øvrige medlemmer: 5

På grunn av at beredskapsgruppa hadde øvelse/gjennomgang med brannvesenet samtidig, ble oppmøtet dårlig. Marit Slyngstad sa seg derfor villig til komme tilbake med sitt foredrag til høsten. Sporty gjort!


Post og orienteringer
  • Formannen leste opp vellets høringsuttalelse til forslaget om skolenedleggelse.
  • Formannen har kontaktet kommunen om justering av en av garasjeportene.
  • Det er oppdager maur i posthuset. Kjell Henrik er kontaktet.
  • Benkene er nå utplassert rundt om på øya.

Forslag til nytt uthus
Øyvind Løken legger frem et forslag til nytt uthus.

Skilt og kalender
Det blir laget nye informasjonsskilt med kart over Veierland. Dette legges også ut på våre nettsider, slik at folk kan printe det ut.
Kalender utsettes til neste år.

Basaren 17., 19. og 20. juli
Oppgavene er fordelt av styret.

Eventuelt
  • Trådløst internett på vellet nå i orden.
  • Det sendes brev til politiet, med gjenpart til kommunen, vedr. håndhevelse av kjørereglementet på Veierland. Ansvar: Svein.
  • Tore orienterte om dagens beredskapsmøte. Navnet på gruppa blir nå Veierland vels frivillige beredskapsgruppe. Gruppa skal ha et nytt møte med brannvesenet en gang i mai 2014. Utstyret gjennomgås en gang hver tredje måned. I november 2013 vil det bli holdt en egen øvelse. Det vil også bli årlig kursing i bruk av hjertestarter. Gruppa er koblet opp mot AMK-sentralen og fergeskipperne. Kart over brannkummer blir rettet opp. Det vil bli undersøkt om kommunen her et eget kart som viser adresser til veiene for hus og hytter. Ansvar for det siste: Styret.

Neste medlemsmøte torsdag 26. september
Neste medlemsmøte er torsdag 26. september kl. 19.30. Medlemmer med e-post vil få emn påminnelse om møte. De øvrige vil få brev. I tillegg settes det opp plakater på vanlig måte.


Båsløkka 15. juni 2013
Svein Aurmark
Sekretær