Referat fra styremøte 16-08-2012

Referat fra styremøtet 16. august 2012

Referent: Marite Juul

Tilstede
Lise, Sverre, Knut, Bjørn Arve og Marite.

Dugnad
Dugnad Vi tar dugnad lørdag 13. oktober. Flere trær bør felles.

Arkivskapet
Arkivskapet Sverre sørger for at vi får skapet på plass. Lise og Marite tar ansvar for innholdet (arkiveringen).

Brygga på Tenvik
Den delen av brygga på Tenvik som veierlendingene bruker, er i ferd med å falle sammen. Marite skriver brev.

Leieavtalen med kommunen (garasjen)
Leieavtalen med kommunen (garasjen). Denne saken står stille, men fra vår side er det ingen grunn til å purre på den.

Benkene
Benkene. Sverre og Tore setter ut disse på torsdag.

url

Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring. Et medlem bør ikke kunne stille med skriftlig fullmakt for andre enn samboer/ektefelle. Man bør ha vært medlem i velforeningen i minst et halvt år før man får stemmerett på årsmøtet. Knut utarbeider forslag til ny ordlyd.

Veierland skole
Skolen er 150 år. Dette skal feires i høst.

Basarresultatet
Basarresultatet: 148.317,- brutto. Det er nest beste resultat noen sinne.

Parkeringsproblemer
Mange fastboende veierlendinger som har fast plass/garasje velger å parkere nær fergeleiet i perioden hvor det ikke er parkeringsavgift. Dette fører til plassmangel f.eks. i pinsa.

Dette problemet kunne vært unngått om veierlendingenes faste plasser var nærmere fergeleiet. Jørn Arnesen fra hytteeierforeningen og Lise tar kontakt med kommunen om saken.

Ventebod på Båsløkka
Søknad om stønad til venteboden på Tangen. Vi ønsker å imøtekomme forespørselen om kr. 20 000,- i støtte, men dette må tas opp på medlemsmøtet i oktober.

Vellenes fellesorganisasjon
Vi er ikke spesielt fornøyd med medlemskapet i Vellenes fellesorganisasjon. Vi har bla. ikke fått svar på brevet vi sendte etter at lederen uttalte seg om Veierlands vels vedtekter i Øyene uten å ha tatt kontakt med oss. Bjørn Arve sjekker den andre paraplyorganisasjonen.

Ulovlig kjøring
Ulovlig kjøring på Veierland. Saken må tas opp på medlemsmøtet, men Veierland vel har ingen politimyndighet. Kommunen må påse at de utsteder kjøretillatelser i hht. veitrafikkloven. Politiet må ta seg av ulovlighetene.

A- og B-medlemmer
Får sommergjestene for lite igjen for å være medlemmer i Veierland vel?

Dette må vi se nærmere på. Bør ikke B-medlemmene ha samme leiebetingelser som A-medlemmene?

Pengegave
Pengegave fra Thor Bang. Thor Bang har nok en gang gitt oss kr. 5000,-. Marite skriver takkebrev.