Referat fra årsmøte 18-02-2016

Referat fra Årsmøte i Veierland vel 18. februar 2016

thumb_IMG_1613_1024

Tilstede fra styret: Tone Skalpe Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Erika Evensen, Anne Aashamar og Synne Iversen.
21 stemmeberettigede medlemmer var til stede, inklusive styret.

Årsberetning
Tone Skalpe Bjørnli leste opp årsberetningen som også ble delt ut til de fremmøtte. Det var ingen bemerkninger. Årsberetningen legges ut på Veierland vels nettsider.

Regnskap
Kasserer Bjørn Arve Iversen redegjorde for regnskapet. En forenklet versjon ble delt ut til medlemmene.

Valg
Marite Juul leste opp valgkomiteens forslag. Komiteen har bestått av Marite Juul, Anne Iversen og Jacek Karlowicz. Komiteens innstilling var enstemmig. Det ble ikke stilt motkandidater til styret. Den skriftlige avstemningen ga følgende resultat:
Formann: Lise Sandereid med 21 stemmer.
Nestformann: Lasse Kristensen med 21 stemmer.
Sekretær: Tone Skalpe Bjørnli med 20 stemmer, en blank stemme.
Kasserer: Britt Paulsen med 20 stemmer, en blank stemme.
Styremedlem: Andreas Harvik 21 stemmer.
Styremedlem: Erika Evensen 20 stemmer, en blank stemme.
Varemedlem: Anne Aurmark med 20 stemmer, 1 blank stemme.
Ungdomsrepresentant: Synne Iversen med 20 stemmer, en blank stemme.

De øvrige tillitsvalgte ble valgt uten skriftlig avstemning:
Revisor: Bjørn Arve Iversen Materialforvalter: Monica Iversen Vaktmestergruppa: Bjørn Arve, Tore Iversen, Atle Torbjørnsen og Jørn Arnesen. Rispestua: Ellen Karlowicz, Gunn Lundemo Basaransvarlig: Monica Iversen og Anne Iversen Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Signe Tvinnereim Sanitetsbil: Signe Tvinnereim Sanitetsbil - teknisk: Tore Iversen Blomsterhilsen: Tove Gonstad Filmgruppa: Øystein Lundemo Festkomiteen: Kristina Mørk Jacobsen Servering -møter: Gunn Lundemo og Bernt K. Evensen Flaggheising: Bernt K. Evensen Kakelotteri: Berit Brynildsen

Veierland 18.02.2016Bjørn Arve Iversen Signe Tvinnereim
Sign Sign