Referat fra styremøte 14-06-2012

Referat fra styremøtet 14. juni 2012

Referent: Marite Juul

Tilstede
Knut, Bjørn Arve, Lise og Marite

DFB7cjRyQIu4Y+PsBp9sow_thumb_7461

Veierland vel feirer 65 årsdagen, lansering av ny Veierlandsbok og ny beredskapsbil. Besøk av fylkesmann, rådmann og ordfører.


Høringsuttalelse boplikt
Vellets høringsuttalelse er sendt til alle kommunestyrerepresentantene. Anken på avgjørelsen om å ta opp bopliktsaken uten å revidere kommuneplanen er oversendt Fylkesmannen.

Branntilsyn
I brevet fra brannvesenet etter branntilsynet er følgende avvik påtalt: vi har ikke dokumentert brannsikkerheten + at tegningene må ha flere forklaringer. Videre må vellet sørge for at kvalifisert personale etterser at brannforskriftene blir fulgt.

Garasje • Grunnleie
Ang. garasjegrunnleien: Bing Jacobsen går for å fremforhandle en ny avtale istedet for den vi fikk tilsendt forslag om, og som vi synes er uakseptabel.

Benkene
Sverre skal kjøre dem ut. Vidar og Marite tar ansvar for å få plassert den ved kirken, Knut den ved Jørn Arnesens eiendom. De øvrige skal plasseres ved Rispestua, Kjølholmen og på Vellet.

Nye bord
Lise bestiller seks nye bord til erstatning for de som er ødelagt.

Bredbånd
Bjørn Arve tar saken med internettforbindelse på vellet.

Arkiv
Sverre kommer med arkivskap.

Basar
Marite kjøper nye partytelt til basaren.

Arealstrategi
Vi har fått brev med innbydelse til å delta på møte om Nøtterøy kommunes arealstrategi 25.6. Ingen følte seg kallet til å dra.