Referat fra medlemsmøte 27-01-2011

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 27. JANUAR 2011
Referent: Svein Aurmark

Tilstede:
Fra styre: Lise Sandereid, Kristina Mørk Jacobsen, Anne Aashamar, Sverre Tangerud og Svein Aurmark.
Medlemmer: 20


Post og orienteringer
 • Takk for blomsterhilsen fra Tone (50 år) og Gunn (60 år).
 • Vi er innmeldt i Vellenes Fellesorganisasjon.
 • Takk til Tone Torgersen og Olaf Silsand for midlertidig ventebod på Tangen.
 • Takk til de som har kjørt opp skiløyper.
 • Takk til Eura Grønt for snøscooter og løypemaskin.
 • Private reguleringsplaner for område vis a vis Dimmock på Vestgårdsveien og Eikelia ved Alby referert.
 • Vedtatt trafikksikkerhetsplan for Nøtterøy referert. Lite av betydning for Veierland.
 • Henvendelse fra Pilegrimsfellesskapet St. Jacob med spørsmål om vi ønsker at pilegrimsleden skal gå over Veierland. Vi svarer positivt på det.
 • Svar fra Nøtterøy kommune på vår henvendelse om å få varmekabler ved fergeleiene på Vestgården og Tenvik. Det finnes ikke penger på årets budsjett. Vi svarer tilbake at vi forutsetter at det legges inn i fremtidige budsjetter.

Ny sykebil
Sykebil-komiteen er godt i gang med innkjøp av ny bil. Trolig en Toyota 2010-modell med firehjulsdrift. Demobil gått 6000 km. Kostnad kr. 275.000 uten båre.

Vi kan ikke kalle det sykebil. Sanitetsbil foreslått som navn. Andre innspill til navn ønskes velkommen.

frqi8E0lQIeBmIkE4EL0Yg_thumb_738d

Forslag til årsmøtet
Alf Ranheim: Forslag til ny setning 3 i §6: ”Det kreves 2/3 flertall for de tilstedeværende stemmeberettigede før enighet om forslag.”
Geir Prytz: Forslag til nytt punkt i vedtektene. Styret foreslår at dette i så fall kan tas inn som siste setning i § 1: ”Kontroversielle saker skal behandles i et medlemsmøte før styret fatter vedtak eller uttaler seg. Med kontroversielle saker menes saker hvor velforeningen tydelig er splittet eller at saken har en klar partipolitisk forankring. Ved tvil skal saken uansett fremmes for medlemmene.”
Geir Prytz: ”De tre siste punktene i boliggruppas mandat strykes.”

Innspill til kommuneplanen
Kristina Mørk Jacobsen leste opp sitt forslag til innspill:
 1. Regulering av sjøområde i kilene. Avstemning vedrørende punktet ga flertall 16 mot 9 for Kristinas forslag
 2. Friområder. Alle enige i formuleringen
 3. Ferdsel. Bedre infrastruktur. Oppgradering av kaiområde på Vestgården. Generell oppgradering av veinettet. Enstemmighet om dette.
 4. Tomter for næring ikke lagt ut. Vi ber om ny tomt for butikk, regulering av areal for deponering av rene masser (grus etc.) og etablering av område for anløp av lekter. Enstemmighet om dette.
 5. Detaljregulering Tenvik. Vi gjentar våre innspill vedr. parkeringen her. Enstemmighet om dette.

Hele ordlyden i brevet kan fåes ved henvendelse til sekretæren.

Boplikten
Punktet var satt opp på dagsorden da styret antok at det var ønske om å diskutere det. Det var det ikke. Geir Prytz forslo at vi etter hvert burde sette opp et regnskap over hvordan boplikten har påvirket samfunnet vårt.

Eventuelt
 • Hundeeiere: Bruk poser til bæsjen!
 • Rådyr trolig bitt av hund. Vi ber Nøtterøy kommune om innføring av helårs båndtvang. To stemte mot. Forslag om etablering av områder der man kan slippe hund.
 • Motorisert ferdsel må ta hensyn til ridende.
 • Etablering av uformelle treffsteder. Ta opp igjen lørdagskafeen?
 • Nøtterøy kommune har overtatt vask av toalett på Tenvik. Elendig utført. Vi var kjempefornøyd da Heidi gjorde jobben, og skriver brev til kommunen om det.

Båsløkka 30. 1 2011 Svein Aurmark Sekretær

HUSK ÅRSMØTET TORSDAG 17. FEBRUAR KL. 19.30