Referat fra styremøte 15. januar 2015

Referat fra styremøte 15. januar 2015

Til stede fra styret: Tone Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Lars Kristensen, Erika Evensen , Anne Aashamar og Svein Aurmark. Forfall: Jørn Arnesen.

Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening
Foreningen registreres i Brønnøysundregistrene. Stiftere er Atle Torbjørnsen, Tore Iversen og Carl Stousland. Foreningen skal være en initiativtager for idéer og tiltak som beriker og bidrar til praktiske og andre forbedringer på øya. Premisser for deltagelse er at man aktivt bidrar og påtar seg gjennomføringsansvar for foreningens prosjekter.

Ny tennisbane
Dagros ønsker et samarbeid med vellet for å anlegge en ny tennisbane på vellets grunn. Flere av Dagros’ gjester skal være interessert i å del- eller helfinansiere banen. Det er ønskelig at vellet står som eier, og at Dagros drifter banen.
Styret tar kontakt med Dagros for å få til et møte der detaljer i prosjektet diskuteres nærmere.
Ansvar: Svein

Branntilsynsrapporten
Etter at Tone fremla brannboken for brannvesenet, utarbeidet etter tilsyn 2012, ser det ut til at alt er OK. Vi må sørge for at vaktmester sjekker at brannslukningsapparatene/brannslange er i orden og at styret sjekket at et punkt om at branninstruksen er gjennomlest er tatt inn i kontrakten med leietagere til vellet. Ansvar for det siste: Svein. Brannvesenet kommer tilbake til sommeren.

Status nytt uthus
Tilbud fra elektriker er akseptert. Prisen på uthuset ble kr. 257.000 pluss utgifter til elektriker og noe mer pukk/planering. Totalt ca. kr. 270.000.

Fremtidig vedlikehold av velhuset
Tore Iversens forslag ble besluttet fremlagt for medlemsmøtet.

Utleie av vellet til Synne og Silje
OK, hvis Monika tar vasken etterpå.

Båsløkka 18. januar 2015
Svein Aurmark
Sekretær