Referat fra styremøte 05-06-2015

Referat fra styremøte 05-06-2015

Til stede: Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.
Ikke til stede: Erika Evensen

Albykilen båtforening
Lasse tok opp at Albykilen båtforening trolig vil søke vellet og Hytteeierforeningen om støtte til etablering av gjesteplasser.

Tangen bryggesameie
Vellet skriver brev til Tangen bryggesameie og anmoder om at man legger til rette for et par gjesteplasser. Bjørn Arve sjekker hvem som er formann i sameiet.

Ansvar: Svein

Google_Maps