Referat fra styremøte 7. april 2014

REFERAT FRA STYREMØTE 7. april 2014
Referent: Svein Aurmark

Tilstede:
Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Erika Evensen og Svein Aurmark.

Bygging av uthus
Vi har nå fått byggetillatelse og tar kontakt med Øyvind Løken, med henblikk på å gjøre avtale med byggmester. Vi klager også på byggegebyret, da vellet er en frivillig organisasjon med kun allmennyttige formål. (Klagen sendt 13.4). Ansvar: Svein

Skolen
Vi tar kontakt med Marite for å høre hva situasjonen er og om det bør settes ned en arbeidsgruppe som sier hva vi vil med skolen. Ansvar: Svein

Dugnad
Dugnadsplakat settes opp 2. mai. Ansvar: Svein

Avtale om henger med Egil. Ansvar: Lasse

17. mai
Tone undersøker om Hedda kan holde en appell og snakker med Rosita om hva som er opplegget for Veierlandsbarna. Erika undersøker med Cathrine om isen som ligger igjen på Dagros.

Båsløkka 13. 3. 2014
Svein Aurmark
Sekretær