Referat fra styremøte 18. november 2014

Referat fra styremøte 18. november 2014

Velhuset
Vi må måke taket ved store snømengder.

Lasse har nøkler og enhet for styring av leddporten. Han kjøper inn dørklinke, graver drensgrøft mot nord og grøft for el-kabel inn mot velhuset. Han tar også kontakt med elektriker for innlegg av strøm.

Julegrantrenning og juletrefest
Tenning av julegran skjer etter julemarkedet på Dagros 6. desember. Tone kjøper inn pepperkaker og gløgg. Lasse ordner lys til juletreet. Tone tar kontakt med Erika og Bernt for assistanse.

Juletrefest 11. januar
Bjørn Arve og Svein dekker og setter opp juletre. Tone spør Bernt om han kan være julenisse og ordner poser og julebrus. 20-30 poser á inntil 50 kroner. Tone ber Gunn om å ordne kaffe/te og julekaker.

Neste styremøte, medlemsmøte og årsmøte
Neste styremøte er 6. januar. Neste medlemsmøte torsdag 15. januar. Årsmøtet avholdes 26. februar.

Styremedlemmer som ikke ønsker gjenvalg må gi valgkomiteen beskjed om dette.

Branntilsyn
Svein har branntilsyn med brannvesenet 25. november. Styret planlegger en brannøvelse til våren.

Fergen
En person har hatt en rekke negative kommentarer til driften av Jutøya. Styret ønsker ikke å kommentere disse utspillene.


Båsløkka 22. november 2014
Svein Aurmark
Sekretær