Referat fra styremøte 23. oktober 2014

Referat fra styremøte 23. oktober 2014

Vedlikehold av velhuset
Vi ser på muligheten for å forsøke bruk av en infrarød malingfjerner. Tore Iversen undersøker dette. Videre vedlikehold av huset tas opp våren 2015.

Parkering Tenvik
Det settes op en plakat som forteller at man ikke skal sette bilen på brøytet, nummeret plass som ikke tilhører en selv. Svein lager plakat.


Båsløkka 24. oktober 2014
Svein Aurmark
Sekretær