Referat fra medlemsmøte 02-07-2015

Referat fra medlemsmøte 2. juli 2015

Referent: Lise B. Sandereid

Tilstede
Fra styret: Tone Skalpe Bjørnli, Anne Aashamar, Andreas Harvik og Lise Sandereid

16 medlemmer var tilstede og lokalet ble helt fullt av sommergjester og andre gjester som var kommet for å høre på foredraget til Jogeir Stokland om Veierlands historie.

Tone ønsket velkommen

1. Flyktninger til Veierland
Anne Aashamar hadde gjennom sitt parti, KrF fått en henvendelse ang. flyktninger til Veierland.
Hvordan ville folk på Veierland stille seg til det? Dette ble luftet på møtet. Det ble understreket at
det ikke var snakk om et asylmottak, men om bosetting. Om kommunen f.eks skulle kjøpe opp
noen av husene som er til salgs på øya for å bosette flyktninger i dem. Det kom bare positive
tilbakemeldinger til dette fra medlemmene.

url

2. Vedlikehold av velhuset
Velhuset trenger maling, dette gjelder særlig østveggen, men dette vil koste. Styret ba
medlemmene om fullmakt til å sette igang et slikt arbeid. Medlemmene ga styret fullmakt.

3. Skal Veierland bli endel av Sandefjord kommune?
Mona Lisa Knutsen mener Veierland vel bør arbeide for at Veierland skal bli endel av Sandefjord
kommune. Mona Lisa innledet om dette. Hun mente vi fikk svært slett behandling av Nøtterøy
kommune. Hun trakk bl.a. fram veivedlikehold, ferjeavganger og at kommunen generelt var lite
opptatt av øya og dens framtid. Hun hadde vært i kontakt med Sandefjord kommune og de hadde
ikke vært avvisende.

Saken ble diskutert. Det som kom opp mot et slikt skifte var avstand til barneskole, bryggeforhold
på Engø, isforholdene i Engøbukta om vinteren og det forhold at vi har garasjer og parkering på
Tenvik. Det ble ikke konkludert i saken.

4. Fortøyningsforhold I Tenvik. Berg- og strandstykke som er annektert av Hesnes Shipping i Tenvik.
Nøtterøy kommune har satt opp skilt i Tenvik om kun tre timers liggetid ved den lille brygga ved
fergebrygga. Plassen har blitt brukt av fastboende med arbeidstid ut over fergetidene og som
ikke har fast bryggeplass i båthavnen i Tenvik. Disse plassene var tidligere reservert fastboende
på Veierland. Dette ble registrert som nok et forsøk fra kommunens side på å motarbeide
fastboende på øya. Konklusjonen var at fastboende ikke vil ta hensyn til skiltet.

Det kom igjen opp at Hesnes Shipping har gjerdet inn en fjellknaus med en liten strandlinje som
før tilhørte bryggeområdet. Her var det noen ekstra fortøyningsplasser pluss en benk å sitte på når
man ventet på fergen. I rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Tenvik framgår det at
bedriften ikke kan forta noen utbygging inne på sitt område før gjerdet er flyttet tilbake der det
skal være. Ingenting blir gjort fra kommunens side. Velforeningen vil nå ta dette opp med
kommunen på nytt.

4. Foredrag av Jogeir Stokland om Veierlands historie
Foredraget som varte i en og en halv time var svært interessant, morsomt og spekket med
informasjon. Det ble mottatt med stor begeistring fra de oppmøtte.

Referat: Lise Sandereid