Referat fra styremøte 04-09-2014

Referat fra styremøte 4. september 2014

Referent: Svein Aurmark

Til stede: Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.
Ikke til stede: Erika Evensen

Styremøter på tirsdager
Jørn Arnesen er innvalgt som Hytteeierforeningens representant i styret. Da han er på veierland på tirsdagene, bør styremøtene legges til denne ukedagen. De to neste styremøtene blir da tirsdag 21. oktober og tirsdag 18. november. Møtene holdes på vellet. Vi gir Grethe beskjed om dette. Ansvar: Svein

Medlemsmøte
Neste medlemsmøte holdes enten 23. oktober eller 30. oktober. Vi spør Rolf Jacobsen fra GAIA Arkitekter om han kan holde et foredrag for oss om øko-landsbyer. Ansvar: Tone

Vasking av velhuset
Det er blitt mye svartsopp på veggene. Vi spør om Pål Iversen kan ta jobben med å vaske bort soppen. Ansvar: Tone

xAbjqdXQQCqdlyXv8ZL6kg_thumb_ac7d

Høstfest
Kristina får kr. 6000 til utlegg. Ansvar: Bjørn Arve

Julemarked
Vi ber Caroline Tangerud om å fortelle om arrangementet på medlemsmøtet. Ansvar: Svein

Uthuset
Byggingen er i gang. Huset er flyttet til den andre siden av veien, på grunn av at en kloakkledning går under stedet som opprinnelig var valgt.

Kjøretøyregler
Vi tar sikte på å ta opp saken på et medlemsmøte til våren. Vi finner frem eksisterende regler og lager et diskusjonsgrunnlag for medlemmene. Ansvar: Svein

Renovasjon
Vi undersøker om Hytteeierforeningen har gjort en henvendelse til VESAR når det gjelder situasjonen på fellesplassene. Ansvar: Tone. Avfallskontrakten skal nå legges ut på anbud. Vi skriver brev til kommunen om at akseltrykkbestemmelsene for Veierland må inn i kontrakten, slik at det ikke oppstår ytterligere skade på veinettet. Ansvar: Svein

Økonomi
Bjørn Arve orienterte. Våre inntekter i 2014 er så langt kr. 311.860 og utgiftene kr. 220.970. Det vil si at vi har et overskudd på kr. 90.000. Vellet har på konto kr. 575.000.

Kalendersalget
Det er pr. dags dato registrert solgt rundt 120 kalendere. Vi selger på neste medlemsmøte og på julemarkedet.

Båsløkka 7. september 2014
Svein Aurmark
Sekretær