Referat fra styremøte 18. februar 2015

Referat fra styremøte 18. februar 2015


Til stede: Tone Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Lars Kristensen, Erika Evensen, Jørn Arnesen og Svein Aurmark. Forfall: Anne Aashamar

Godkjennelse av styrereferat
Ingen bemerkninger.

Innkalling til årsmøte
Medlemmer med e-post har fått innkalling her. De uten e-post får innkalling via posten 19. februar. B-medlemmer: Nettsidene.

Senere avganger ferga
Vi har fått svar fra Jutøya. Senere avganger umulig med fergas nåværende økonomi.

Oppgradering av ventebua på Vestgården
Vi har fått svar fra Nøtterøy kommune. Oppgradering vil ”i verste fall” tas i kommunens budsjett for 2016.

Foredrag om Veierland
Vi har akseptert et tilbud fra Jogeir Stokland om foredrag om Veierlands historie..

Oppgradering av velhus og lekeplass
Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening har tilbudt seg samarbeid om dette. Styret ber Tore Iversen om å ta kontakt med styret om en felles plan og å ta ansvar på vellets vegne, slik at pengene blir brukt som forutsatt. Tas opp på medlemsmøte i mars.
Bjørn Arve sender liste over vellets A- og B-medlemmer til Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening.

Svein har sammen med Øyvind Løken tittet inn på loftet over salen, gjennom en luke som Tore Iversen skar ut fra loftet over biblioteket. Mønet på huset har fått en svak helling og hensikten var å se om det var synlige skader innvendig. Det så ikke slik ut, og det var heller ikke synlige fuktskader. Øyvind kommer med en skriftlig rapport med råd om hva som eventuelt bør gjøres.

Årskontingenten
Ingen grunn til å heve denne nå.

Pris på doruller/tørkeruller
Settes opptil kr. 260, for at kasserer kan skille beløpet fra årskontingenten. Svein gir beskjed til Britt.

Neste medlemsmøte og styremøte
Neste medlemsmøte er kl. 19.30 torsdag 26. mars, med styremøte kl. 19.00. Tone sender e-post til Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening. Neste styremøte avtales etter årsmøtet.

Årsberetning til Brønnøysund
Årsberetningen sendes Brønnøysund, sammen med navn i nytt styre.

Båsløkka 24. februar 2015
Svein Aurmark
Sekretær