Julemarked 2018

Klikk bilde for å se i full størrelse


Julemarked 2018

Bodene fra Båsløkka
Stacks Image 5986
Stacks Image 5988
Stacks Image 5990
Stacks Image 5992
Stacks Image 5994
Stacks Image 5996

Veierlendingen drives av Veierland vel, men avisa er uavhengig i den forstand at hverken vellets styre eller medlemsmøter kan påvirke avisas innhold. Avisa følger således de regler og mål som beskrives i redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør: Bjørn Arve Iversen.